kontaktpersoner

Leiar:

Jorunn W. Steinsvoll

Etnedalsvegen 1775

2890 Etnedal

Tlf. 91159207

E-post : jorunn.steinsvoll@etnedal.kommune.no

 

Nestleiar og Skrivar:

Ingun Kompen

Bøvarstogovegen 7

2890 Etnedal

Tlf. 90940155

E-post: ikompen@hotmail.com

 

Øvrige i styret:

 

Ola G Breien

Breiesvegen 79

2890 Etnedal

Tlf. 91581947

E-post: olbrei@online.no

 

Håkon Lie

Netøddvegen 7

2890 Etnedal

Tlf. 901 42 128

E-post : audnolie@bbnett.no 

 

Arne Melvin Nygård

Etnedalsvegen 2895

2890 Etnedal

Tlf. 951 24 399

E-post : arne.melvin.nygard@etnedal.kommune.no

 

Ansvarlig for heimeside:

Ivar Øverlier

Skaffarplassvegen 37

2890 Etnedal

Tlf. 905 68 441

E-post: iverlier@gmail.com

 

Kasserer:

Torgun Thon Hagaseth

Ton 49

2890 Etnedal

Tlf. 902 78 203

magnehagaseth@live.no

 

 

Varamedlemmer:

Elin Helene (Tutta) Solberg

Solbjørvegen 39

2890 Etnedal

Tlf. 611 21 047

Tlf. 415 79 963

 

Tormod Møller

Steinsetbygdvegen 1133

2890 Etnedal

Tlf. 997 90 900

tomoller@bbnett.no

 

Jan Røbergshagen

Espelibygde 98

2890 Etnedal

Tlf. 905 55 301

E-post : fjelljan@start.no

 

Ingebjørg Hagaseth Skjølsvold

Badebakken 16

0467 Oslo

Tlf. 909 86 352

E-post : hagaset@gmail.com

 

Valgkomite :

Sigrid Tordis Nyberg

Etnedalsvegen 201

2890 Etnedal

Tlf. 952 95 400

E-post : sigridnyberg@msn.com

 

Jon Øystein Lundstein

Fossumberget 38

0983 Oslo

Tlf. 901 14 589

E-post: jon.lundstein@online.no

 

Jon Olav Espeliødegård

Espelibygde 274

2890 Etnedal

993 00 858

E-post: jon.olav.espeliodegard@etnedal.kommune.no

 

Medlemskap koster bare 100 kr, men betyr mye for laget.

Kan betales til lagets konto : 2140.20.16369

Husk å skriv navn og adresse / e-postadresse.

Historielaget er også takknemlige for gaver.