Avduking av ny Minnetavle ved Høljarast 2013
Til venstre krigsveteran Ola Andreas Hopland fra kampene her i 1945