Gravstedet til Johan E Berge som falt ved Høljarast april 1940.
Står ved Bruflat kirke.