Kristian Bergsund i samtale med krigsveteran Ola Andreas Hopland
ved Høljarast sommeren 2013