Radarstasjon som tyskerne hadde ved Os på Tonsåsen.
Bildet tilhører Mette Knutsen Larsen