Ola Breien og Jan Røbergshagen foran hytta i Breiesleiren med peisen som blir reparert.

Peisen i Breiesleiren restaureres etter teleskader gjennom mange år.
Ola Breien og Jan Røbergshagen står for arbeidet sammen med flere gode hjelpere.

Ola isolerer dreneringen slik at nye teleskader ikke skal oppstå.

Se orientering

Se orientering

Viktig info !

Det nærmer seg årsmøte tid for lag og foreninger. Da kommer gamle og nye protokoller fram, men hvordan lagres slikt mellom årsmøtene ?

Spesielt protokoller og gamle dokumenter som ikke er i bruk lengre.

Flere eksempler på at slikt går med i branner finnes også i vårt område.

Etnedal Kommune v/kulturkontoret lagrer gratis og brannsikkert protokoller o.l. for lag og foreninger.

Hvis man leverer inn slikt materiale (mot kvittering om ønskelig) kan en hente det ut ved behov og levere det tilbake.

Ta kontakt med KULTURKONTORET i kommunen 611 21 345 eller postmottak@etnedal.kommune.no 

Dette er viktig for framtiden så slikt det ikke kommer på "feil hender" og blir kastet eller brent.

Hellefossbrue som nå har erstattet Lunde bru.
Se mere : velg Lundebrua i menyen her.

Anbefaler: valdreshistorielag.no 

Årsmøte for Valdres historielag 2019 i Etnedal 15.juni 2019

Nye og gamle medlemmer er VELKOMMEN !

Årsmelding for Etnedal Historielag 2018

Referat fra Etnedal Historielag årsmøte 2019

Se fra kampene i Valdres 1940

Episode 1

https:youtu.be/rqNXLIPTVzY 

 

Episode 2

https:youtu.be/wd6AatwejNE 

 

Episode 3

https:youtu.be/geHFRAibjuk

 

Episode 4

https:youtu.be/fOr2xS2v85w

 

Episode 5

https://youtu.be/wgUuzASSsWc

 

Episode 6

https://youtu.be/NVKkU-6uWIO

 

Episode 7

https://youtu.be/f-MTIfqrLrM

 

Den siste kampdagen i Valdres

https://youtu.be/xRpLpFUDneA

 

 

 

Odd Hodne var med i Finnlandskrigen og sendte dette dagbokbrevet hjem til Valdres. Han var senere motstandsmann og var bl.a. leder i Breiesleiren.
Ola Breien har dette avisutklippet.

Odd Hodne ble sammen med endel andre normenn godt herdet til krigen i Norge.

Skiltet markerer fluktruten til Sverige.

Tungtvanns sabotørene overnattet i dette seterhuset på Bergskardstølen før de dro videre mot Sverige.

Markering 75 år etter at sabotørene lå over på Bergskardstølen i Etnedal.

Tungtvannssabotørenes fluktrute til Sverige - 75 års markering 11.august 2018 - Etnedal

75 års markering av sabotørenes passering ved Lenningen i 1943
Se PDF filen !

I forbindelse med avskoging for å lage plass for massedeponi ovenfor "Sanatoriet" har dette skjedd. Statens vegvesen har skjendet denne krigsminnesteinen.

Nå har det kommet opp skilter på Tonsåsen som viser til KRIGSMINNESTEDET ved "Sanatoriet"

Ordfører Torild Grønbrekk minnes hendelsene i takknemlighet.

8.mai 2018

Historiker Knut Werner-Hagen orienterer om skiltet "Brandenburg brücke 1940"

Invitasjon 8. mai 2018

Markering av Frigjøringsdagen og åpning av Krigshistorisk sti ved Høljarast.

Årsmelding Etnedal Historielag 2017

Mer fra årsmøtet kommer senere.

Hvem tror du at du er ?

Dette gikk på NRK nylig.

Her samtaler Birgit Skarstein med Knut-Werner Hagen (historiker) om hennes oldefar Jakob Skarstein. Kaptein Skarstein deltok i kampene i Etnedal.

tv.nrk.no/serie/hvem-tror-du-at-du-ere/KMTE30001813/sesong-3/episode-6 

NRK TV-Se Hvem tror du at du er ?

 

Gratulerer Ola Breien med velfortjent kulturpris.
Ved Breiesleiren og andre krigsminner har Ola gjort og gjør en stor innsats. Alt Ola gjør blir skikkelig gjort.

Stier er ryddet, skilt og infotavler er kommet på plass. Ved hovedhytta er også gjestebok. Se flere bilder på siden om Breiesleiren.

Denne karen er vært viktig for at prosjektet "Valdres 1940" blir en realitet.
Knut Werner-Hagen er historiker og har lang erfaring fra Forsvaret.
Han har vært lærer på Forsvarets krigsskole.
For historielaget og er det inspirerende å samarbeide med Knut og Gabi i Etnedal kommune.

Den krigshistoriske stien ved Høljarast forteller mye om kampene her i 1940
Ta deg god tid på turen og les og lær.

Rekonstruert geværstilling og mitraljøsestilling ved Høljarast.

Knut Werner-Hagen og Leif Bergene klare til å håndtere stokkene før bygging av stillingene.

Ola Breien, Jan Røbergshagen og Malvin Rønsmoen er noen av karene som arbeidet med dette.

Malvin Rønsmoen tar siste puss på infostativet ved Høljarast.

Ny kasse for gjesteboka ved Høljarast. Kassa er laget av Kåre Hagen og Tutta Solberg har malt Gjestebok.

Infotavle ved Etna mølle, se egen side her.

Dette skiltet sto en gang på Tonsåsen jernbanestasjon.

Minnetavle/informasjonstavle i Bruflat sentrum etter kampene her i 1940

Krigsminnestedet ved "Sanatoriet" på Tonsåsen etter fornyelsen i 2017

Det falt 4 norske soldater på Tonsåsen 25.april 1940
Historielaget reiste i 1997 minnesteiner over de falne. 3 av steinene finnes ved å følge skilt og orange merkebånd. Den fjerde steinen er blitt borte, men stedet er markert.

Skiltet på rasteplassen ovenfor Stasjonsvee (Sveen Skysstasjon) Det er i dette området at 3 norske soldater falt 25.april 1940, den fjerde soldaten falt ved Sanatoriet. Her er Sigrid og Malvin Rønsmoen som satte opp skiltet.

KRIGSHISTORISK STI ved Høljarast fra hovedtavla der den gamle brua sto.
Stien er bratt fra post 3 til post 5

Trygve Nyberg og Odd Steinar Rønsmoen har satt opp nye informasjonstavler om kampene ved Høljarast 1940 Knut Werner-Hagen er den som har bidratt med mest faktaopplysninger.
Det lages også en Krigshistorisk sti oppover i terrenget med 7 poster i tillegg til Hovedtavla.
Det blir også satt opp nye tavler bl.a. på Tonsåsen og Bruflat.

Dette er noe av Skiltprosjektet "Valdres 1940" som kommer opp ved Høljarast i løpet av sommeren 2017. Her blir det også en krigshistorisk sti. Dette er fra en av postene. Det kommer også ny skilting på Tonsåsen, Bruflat og ved Lundebrua.

Se ny side Breiesleiren.

 

Se årsmelding for 2016 og styret for 2017

Torild og Oddvar Hopland la ned blomster ved Høljarast 23.april 2017 (77år etter at brua ble sprengt) Deres far Ole Andreas Hopland deltok i kampene her.

Prosjekt "Valdres 1940"

En arbeidsgruppe bestående av Kultursjef i Etnedal kommune Gabrielle Becker, Oberstløytnant Knut Werner-Hagen, Kristian Bergsund og styret i Etnedal historielag jobber med dette.

Målet er å få ut informasjon om krigshandlingene i spesielt i Sør-Valdres i første omgang.

Fire steder som det satses på å få ferdig i løpet av 2017 er Tonsåsen, Bruflat, Sørum, Lundebrua og Høljarast.

Mellom Sørum og Gravadalen (Sanatoriet) er det satt opp 4 minnesteiner som det er vanskelig å finne for folk flest.

Den ene steinen er borte og de 3 andre skal skiltes og stier ryddes.

Dugnadsinnsats trenger vi i forbindelse med dette og andre ting. Kanskje du kan og vil ?

Prosjekt "Valdres 1940"

En arbeidsgruppe bestående av Kultursjef i Etnedal kommune Gabrielle Becker, Oberstløytnant Knut Werner-Hagen, Kristian Bergsund og styret i Etnedal historielag jobber med dette.

Målet er å få ut informasjon om krigshandlingene i spesielt i Sør-Valdres i første omgang.

Fire steder som det satses på å få ferdig i løpet av 2017 er Tonsåsen, Bruflat, Sørum, Lundebrua og Høljarast.

Mellom Sørum og Gravadalen (Sanatoriet) er det satt opp 4 minnesteiner som det er vanskelig å finne for folk flest.

Den ene steinen er borte og de 3 andre skal skiltes og stier ryddes.

Dugnadsinnsats trenger vi i forbindelse med dette og andre ting. Kanskje du kan og vil ?

Dette er brua tyskerne bygget opp igjen etter at de norske sprengte den. Dette skiltet er nå funnet under rydding på et stabbur på Nordsinni i 2016
Skiltet er laget av 2 planker 9x18 cm og 90 cm lange. Rammen er laget av bjørk og spikret på.
Vi vet ikke hvordan skiltet har havnet på dette stabburet.
En teori er at det har reist med elva etter riving av brua og noen har funnet det og tatt vare på det.
Spesielt at det har kommet til rette etter 76 år.
Se mer under Høljarast.

Slik ser skiltet ut i dag 76 år senere

Skiltet er antagelig laget av rester av brua tyskerne bygget opp igjen. Avisa-Valdres framstilte det som skiltet var laget av brua som ble sprengt, neppe riktig.

Historielaget arbeider med hefte om bureisinga i Etnedal.
Dette er utkast til framside på heftet.
Hvis noen har bilder eller historier fra "bureiserlivet" så er det fint om dere tar kontakt.

Bildebok om Etnedal

Historielaget holder på å samle/kopiere bilder med tanke på en bildebok. Forskjellige emner fra arbeidsliv, idrett, sosiale samvær, familier, høytid, friluftsliv osv.

Kanskje du har bilder som kan være aktuelle for boka ?

Noen tror at mine bilder er nok ikke gode nok, men kanskje du tar feil . . . .

Fint om du tar kontakt.

Takk til Statens Vegvesen Region Øst for skilting.

!.juli 2016 kom skilting ved Høljarast.

Bokkveld Tysklandsbrigaden (1)

Velkommen !

Oddvar Lundhaug og Ivar Stutlien ved Høljarast 8.juni 2015.

De hogg ned trær og kappet så grunneier Monica Trondhjem fikk ferdig tilkjørt ved. 

Plassen ved brua fikk mere lys og ble triveligere.

Det trengs mere dugnadsinnsats på stedet, har du anledning så si fra.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.