Nå bygges ny bru (Hellefossbrue) for å avlaste Lundebrua.
Skal stå ferdig i 2019
Se også Facebooksiden "Lundebrua må reddes"

Dette må til for å sette på plass selve brua.

Informasjon om Bustenskjold og krigshandlingene ved Lundebrua.

1940 Her ser vi tyske tropper passere Lundebrue etter at norske styrker forsøkte å sprenge brua. Heldigvis lykkes de ikke selv om det ble store skader.

Tyskerne bygde midlertidig bru for å komme fram med utstyret sitt.

Her ser vi etnedøler som måtte gjøre det store arbeidet med å sette brua istand slik den er i dag.
Utrolig at tungtrafikken ikke har ødelagt den helt.