Etnedal Historielag stiftet 17.januar 1984

med Margit Espeseth som leder.

 

 

Noen av aktivitetene:

- Markering av krigsutbruddet 1940 og freden 1945

- Hefter med forskjellige temaer er i salg

- Prøver å holde Breiesleiren i orden og tilgjengelig for publikum

- Nye Minnetavle/informasjonstavler kom ved Høljarast, Tonsåsen og Bruflat i 2017

- Samler inn bilder fra før 1960 for å lage Bildebok om Etnedal

- Arbeider med å få til hefte om Bureisinga i Etnedal

- Holder på med omfattende skilting om "Valdres 1940" som nå i 2017 er kommet langt.

Vedtekter+Etnedal+historielag (3)