Høljarast bru ligger ved inngangen til Valdres fra øst.
Etna elv er her smal og "høljer" nede i juvet.
Bildet er tatt fra øst.
Da tyskerne kom østfra 23.april 1940 ble de her møtt av hard motstand av soldater fra vestlandet som var forberedt på kamp.
Det er laget eget hefte om kampene ved Høljarast.

Malvin Rønsmoen viser fram den nye kassa for gjestebok.

Tyskerne laget i løpet av noen dager midlertidig bru som de kunne kjøre tanks over.
De tok seg også tid til å lage dette skiltet som er 44 x 94 cm.

Johan A Berge falt ved høljarast 1940
Han er begravet ved Bruflat kirke.

Dugnader

Det ble nedlagt mange dugnadstimer ved Høljarast krigsminnested i 2015.

På bildet (Oddvar Lundhaug og Ivar Stutlien) ser en hvor trivelig det er på stedet.

Det er 14 enkeltpersoner og 2 skoleklasser som har deltatt på dugnad.

Ellers har ca.200 krigsskoleelever fra forsvaret vært på stedet i 2015.

Det blir også i 2016 behov for dugnadsinnsats, fint hvis du kan være med.

Vi har fått tillatelse til rydding mellom elva og vegen på øst/nordsiden av Statens vegvesen og Kistefoss skoger.

Dette for at stedet skal bli mere synlig fra Fv.33

Håper å få en hogstmaskin til dette for manuelt arbeid her er farlig.

1.juli 2016 satte Statens Vegvesen opp skilter ved Høljarast.

Takk til Statens Vegvesen for nyttige skilt.

23.juni 2016 besøkte Anne Elin Berge og sønnen Eivind Berge Rosø Høljarast. De tok også turen opp til minneplaten i bekkedalen der Johan A Berge falt.
Johan som ble 21 år gammel var onkel til Anne Elin.
Johan hadde bare denne ene broren så Anne Elin og Eivind er nærmeste slektninger etter Johan A Berge i dag.

Anne Elin Berge ved minneplaten der hennes onkel Johan A Berge falt i kampene ved Høljarast.

Eivind Berge Rosø besøkte gravstedet til Johan A Berge på Bruflat.
Han og moren Anne Elin Berge ga utrykk for takknemlighet for at graven her og minnestedet ved Høljarast blir så fint pyntet.
Det var ikke pyntet ekstra før slektningene skulle komme.
Vi sender takken videre til Kaare og Olav Nyhagen som følger opp dette så bra.

Dette er ved minnesteinen i bekkedalen hvor Berge falt.

Høljarast Krigsminnested har vært mye besøkt sommeren 2015.

Etnedal kommune og Etnedal historielag har tanker om at dette stedet kan utvikles videre.

Riksantikvaren, Oppland fylkeskommune v/Kulturarvenheten og leder i Samferdsel har vært på stedet 25.august 2015 og fått orientering.

Ole Aastad Bråten konstituert direktør ved Valdres musea har også besøkt stedet 28.august 2015 og blitt kjent med tankene om framtiden her.

Nå som vegvesenet har godkjent skikkelig skilting blir Høljarast Krigsminnested lett å finne.