Her ligger Etna mølle i Etnedal.

Etna møllelag samarbeider med kulturkontoret i Etnedal om istandsetting av mølla.

Etna mølle tidligere Stamparstugun som nå er delvis restaurert.

Her er pipa nesten ferdig og informasjonstavle er på plass.