Fredsmarkering 8.mai 2015 på Bruflat menighetshus kl.13

Her var også utstilling av bilder m.m.

Her deltok over 100 personer.

Kultursjef Gabrielle Becker ledet det hele og mange hadde innslag om sine opplevelser under krigen og fredsvåren 1945

Bekransning ved Høljarast kl.17 etter at alle hadde fått servering på menighetshuset.

Noe mindre deltagelse ved Høljarast, men en minneverdig stund.

Ordfører Toril Grønbrekk la ned krans til minne og i takknemlighet til de som deltok i kampene her.

 

Ordfører Toril Grønbrekk la ned krans ved Høljarast.

Oddvar Hopland, Ordfører Toril Grønbrekk og Kåre Nyhagen.

Kultursjefen Gabrielle Becker

Rolf Tidemandsen fortalte om sine opplevelser på "Sentralen" under krigen. Han viste også fram radioapparatet som han brukte å lytte på sendinger fra London med.
Rolf var også forsanger til "Ja vi elsker dette landet"

Leif Bergene forteller.

Ivrig samtale for åpen mikrofon.

Ola Breien fortalte om hendelser i Breiensområdet.