Historielaget arbeider med et eget hefte om bureisinga i Etnedal.
Har du bilder eller stoff som vi kan bruke så ta kontakt på hjemmesiden.

Historielaget arbeider med eget hefte om bureisinga i Etnedal.
Hvis noen har bilder eller skriftlig matriale å bidra med så er det fint. Ta kontakt på hjemmesiden.