Leiar:

Jorunn W. Steinsvoll

Etnedalsvegen 1775

2890 Etnedal

Tlf. 91159207

E-post : granseth1@gmail.com 

jorunn.steinsvoll@etnedal.kommune.no

 

Nestleiar og Skrivar:

Ingun Kompen

Bøvarstogovegen 7

2890 Etnedal

Tlf. 90940155

E-post: ikompen@hotmail.com

 

Øvrige i styret:

 

Ola G Breien

Breiesvegen 79

2890 Etnedal

Tlf. 91581947

E-post: olbrei@online.no

 

 Arne Melvin Nygård

Etnedalsvegen 2895

2890 Etnedal

Tlf. 611 21766 / 951 24 399

E-post: arne.melvin.nygard@etnedal.com 

 

Håkon Lie

Netøddvegen 7

2890 Etnedal

Tlf. 901 42 128

E-post : audnolie@bbnett.no 

 

Malvin Rønsmoen

Tonsåslinna 2226

2890 Etnedal

Tlf. 611 21 771 / 905 06 431

E-post : malvinr@outlokk.com

 

Kasserer:

Torill Grønbrekk

Dokkenvegen 18

2890 Etnedal

Tlf. 907 92533

E-post: torilg@gmail.com 

 

 

Varamedlemmer:

Elin Helene (Tutta) Solberg

Solbjørvegen 39

2890 Etnedal

Tlf. 611 21 047

Tlf. 415 79 963

 

Tormod Møller

Steinsetbygdvegen 1133

2890 Etnedal

Tlf. 997 90 900

tomoller@bbnett.no

 

Jan Røbergshagen

Espelibygde 98

2890 Etnedal

Tlf. 905 55 301

E-post : fjelljan@start.no

 

Valgkomite :

Jon Olav Espeliødegård

Espelibygde 274

2890 Etnedal

993 00 858

E-post: jon.olav.espeliodegard@etnedal.kommune.no

 

Anne Marit Stensetær

Espelibygde 538

2890 Etnedal

Tlf. 410 47 417

 

Revisor:

Jan Arild Berg

Smiugardsbygde 170

2890 Etnedal

Tlf: 905 21 507

E-post: bergjanarild@gmail.com 

 

 Ansvarlig for heimeside :

Ivar Øverlier

Øygardsvegen 6

2870 Dokka

Tlf. 905 68 441

E-post : iverlier@gmail.com 

 

 

Medlemskap koster bare 100 kr, men betyr mye for laget.

Kan betales til lagets konto : 2140.20.16369

Husk å skriv navn og adresse / e-postadresse.

Historielaget er også takknemlige for gaver.