Bua-Erik bua finner du på Lenningen og er det skiltet fra hovedvegen.

Utdrag fra heftet.

Historielaget har heftet til salgs.