Uhyggen spredte seg raskt når slike kom inn over Norge.

Mere hyggelig og spennende når slike engelske bombefly kom med containere med våpen og forsyninger.

Sletten ved Bruflat fikk en tysk granat igjennom hushjørnet i 1940

Her i Nord-Stutlien i Leppdalen hos Guri og Nikolai Stutlien bodder flere russere i skjul under krigen. Guri hadde en stor husholdning denne tiden. Barna som ikke alle var voksne enda måtte holde tett om at det var russere i husene.

Gamle Høljarast bru som ble sprengt under kampene 1940

Norske styrker prøvde å sprenge Lundebrua 1940

Tyske soldater på Lundebrua etter at de norske hadde prøvd å sprenge brua.

Store skader som ble forsøkt utbedret i 1941

Tysk radarstasjon på Tonsåsen under 2.verdenskrig

Utkikstårn på Tonsåsen